We still help Finland’s wheels go round
VAIN NIMI MUUTTUI

PIDÄMME EDELLEEN HUOLTA 94 000
SUOMALAISEN PÄIVITTÄISESTÄ LOUNASTAUOSTA

We still help local shops take care of business
VAIN NIMI MUUTTUI

KÄSITTELEMME EDELLEEN 4,4 MILJOONAA
KORTTITAPAHTUMAA PÄIVÄSSÄ

VAIN NIMI <span class=MUUTTUI HUOLEHDIMME EDELLEEN 13 MILJOONASTA MAKSUKORTISTA">
VAIN NIMI MUUTTUI

HUOLEHDIMME EDELLEEN
13 MILJOONASTA MAKSUKORTISTA

Luottokunta on nyt Nets

Tämä tarkoittaa, että olemme nyt osa Pohjoismaiden johtavaa maksujärjestelmiä ja maksukorttipalveluja tarjoavaa yritystä.
Nets lukuina

Nets lukuina

Katso video Netsin tarjoomasta ja verkostosta

Kysymyksiä ja vastauksia

Mistä yhdistymisessä on oikein kyse?
31.10.2012 vahvistetussa kaupassa Nets osti Luottokunnan koko osakekannan sen entiseltä omistajalta Suomen Luotto-osuuskunnalta. Kaupan myötä Luottokunnan nimi on nyt Nets Oy ja se on osa Nets-konsernia. Nets on Pohjoismaiden suurin ja Euroopan toiseksi suurin maksuratkaisuja, tietopalveluja ja digitaalisia turvaratkaisuja tarjoava konserni. Konserni työllistää 2 700 työntekijää viidessä maassa (Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi, Viro) ja sen vuotuinen liikevaihto on 850 miljoonaa euroa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa Tanskassa.

Osana Nets-konsernia hyödynnämme markkinamuutosten mahdollisuuksia ja varmistamme, että asiakkaille tarjottuja kilpailukykyisiä ja laadukkaita palveluja kehitetään jatkuvasti.

Luottokunnalla on konsernissa tärkeä tehtävä kansainvälistyvien ja kehittyvien maksuratkaisujen asiantuntijana, Suomen toimintojen keskuksena sekä laajentumisväylänä lähialueille.
Onko kaupan vahvistamisella mitään vaikutuksia Luottokunnan palveluihin tai sopimuksiin?
Yrityskaupalla tai nimenmuutoksella ei ole välittömiä vaikutuksia Luottokunnan voimassa oleviin sopimuksiin tai palveluihin sekä niiden hinnoitteluun. Myös asiakasyhteydet säilyvät Suomessa.

Pidemmällä tähtäimellä muutoksia luonnollisesti tulee, kun käytännön integraatio syvenee. Tähtäämme siihen, että palvelumme monipuolistuvat ja kansainvälistyvät ja ovat entistä kilpailukykyisempiä entistä laajemmalle asiakaskunnalle.
Mitä tapahtuu Luottokunnan nimelle ja brändille?
Luottokunta on yrityskaupan seurauksena integroitu osa Nets-ryhmää ja sen nimi on nyt Nets Oy. Myös graafinen ilme ja brändi muuttuvat yhtenäiseksi muun Nets-ryhmän kanssa. Tämä tapahtuu vaiheittain, jotta henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille jää aikaa tottua uuteen nimeen ja ilmeeseen.
Netsillä on jo toimintaa Suomessa. Mitä Nets Finlandin nykyiselle henkilöstölle, liiketoiminnalle ja toimitiloille Suomessa tapahtuu?
Liiketoiminta ja henkilöstö säilyvät ennallaan. Nets Finland tullaan ajan myötä yhdistämään Luottokuntaan, jolloin on luontevaa myös toimia yhteisistä toimitiloista käsin.
Onko mahdollista että Luottokunnan toiminta Suomessa loppuu?
Tämä yhdistyminen on toteutettu tulevaisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi entisestään, myös Suomessa. Meillä on laaja asiakaskunta, hyvät palvelut ja prosessit sekä erinomainen henkilöstö.

Uusi yhteenliittymä varmistaa sen, että suomalaiset asiakkaat saavat jatkossakin kilpailukykyiset, kustannustehokkaat ja kehittyvät palvelut, myös kansainvälisesti.

Kaupan molemmille osapuolelle on tärkeää, että uusi kokonaisuus menestyy myös Suomessa.
Muuttuko Luottokunnan kieli?
Paikallinen palvelu on yksi konsernin keskeisiä kilpailukykyjä. Palvelemme jatkossakin asiakkaitamme heidän omalla kielellään.
Kallistuvatko Luottokunnan palvelut?
Yrityskaupan vahvistamisella ei ole välittömiä vaikutuksia Luottokunnan palveluihin tai niiden hinnoitteluun. Nets-ryhmän hinnoittelu perustuu jokaisen maan omaan markkinatilanteeseen eikä tällä hetkellä ole suunnitelmia yhtenäistää hinnoitteluja eri markkinoilla.

Yhdistymisestä saamme mahdollisuudet entistä parempaan tehokkuuteen ja kilpailukykyyn sekä palveluvalikoimaan laajentumiseen.